Tilbake

Følgende personer er sentrale i klubbens drift:

Hovedrolle understreket, med bifunksjoner i parantes.

Klubbformann og NBF godkjent instruktør (treningsansvarlig):
Bjørn Inge Hansen
Tlf: 916 09 918

Styremedlem og webansvarlig (treningsansvarlig):
Trond Ertsgaard
Tlf: 930 34 083

Styremedlem (treningsansvarlig):
Per Jørgen Holand
Tlf: 909 43 414

Teknisk kontrollant (treningsansvarlig):
Dag Amundsen
Tlf: 916 02 578

Kasserer:
Benthe Torshaug
Tlf: 480 38 244

Treningsansvarlige:
Jack Solstad
Tlf: 970 99 416

 

Postadresse til klubben er:

Bodø Gokartklubb
Postboks 9
8088 Bodø