Tilbake

Hva kreves for å kunne kjøre gokart?

Det er viktig å ha klart for seg at en ekte gokart (racing-gokart) er av et helt annet kaliber enn en leiegokart.
Selv om det er morsomt å kjøre leiegokart for første gang og det går relativt fort, er racing-gokarters aksellerasjon og toppfart i en helt annen klasse.

Gokartkjøring regnes som en bilsport, og er underlagt det samme reglementet (om enn tilpasset) som alle andre bilsportgrener. Øverste instans er FIA (den internasjonale bilsportorganisasjonen) som også lager regelverket for Formel-1, Rally, m.m. Det nasjonale bilsportreglementet er avledet av dette, og delt inn i ulike bilsportsgrener der gokart er en av disse.

Det settes altså helt andre og strengere krav (både til utøvere, klubber og anlegg) enn det gjøres for utleiekjøring.
Det er ikke dermed sagt at man trenger førerlisens for å få prøve en "ekte" gokart på banen vår, men det kreves i så fall utstedelse av en engangslisens av treningsansvarlig på banen. Hensikten med dette er å sikre at vedkommende får tilstrekkelig informasjon om kjøreregler, sikkerhet og teknisk relevant stoff. Kjøringen skal også foregå under oppsyn av en treningsansvarlig og instruktør.
Dette gir en introduksjonsmulighet til å sporten, og gjør det mulig å f.eks. prøvekjøre en gokart man vurderer å kjøpe.

Rutinemessig treningskjøring kan imidlertid ikke gjennomføres med en serie engangslisenser. Skal man begynne å kjøre, er det ingen vei utenom et førerlisenskurs. Slike arrangeres i regi av klubben, og avvikles i løpet av en ettermiddag. Kurset inneholder en teoridel med en påfølgende test, og avsluttes med praksis på banen der man øver på flaggregler og sikker kjøring.

 

Følgende papirer må være i orden før trening:

  • Betalt medlemskontingent i Bodø Gokartklubb
  • Vognlisens utstedt av NBF
  • Gokart tilfredsstiller tekniske krav til klassen (Homologiseringsdokument)
  • Debutant/førerlisens utstedt av NBF
  • Betalt treningsavgift